K R O N I K AStarší čítajú mladším


V mesiaci október sme so žiakmi 9teho a 6teho ročníka zorganizovali zaujímavú aktivitu v cudzom jazyku - Starší čítajú mladším. Deviataci prečítali šiestakom známu rozprávku O dvanástich mesiačikoch v anglickom jazyku a zároveň si pre nich pripravili rôzne interaktívne úlohy a pomáhali im s ich riešením. Vzájomne sa tak veľa naučili a motivovali sa k učeniu cudzích jazykov.

Highslide JS       Highslide JS