K R O N I K APLAVECKÁ 12 hodinovka 2018


Dátum: 30.11.2018
Mesto: Zvolen
Celkový počet účastníkov: 394
Z toho počet detí a mládeže do 18 rokov: 235 do 23 rokov: 92
Celkový počet preplávaných metrov: 28 300

Dňa 30.11.2018 sa 26 žiakov našej školy zúčastnilo skvelého podujatia s dlhoročnou tradíciou . Plavecká 12 hodinovka sa konala v priestoroch mestskej plavárne.Podujatia sa zúčastnili všetky základné a 3 stredné školy zo Zvolena. Každý zo zúčastnených odplával minimálne 50 metrov, na ktorých mu bol zmeraný čas.

Mgr. Lucia Mesárošová


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS