K R O N I K AViem, čo zjem


„Viem, čo zjem“ je projekt celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity.

27. 10. sa aj žiaci 3.A a 5.B našej školy zapojili do 1. časti projektu. Tému „Vyvážená strava“ školia lektori z regionálnych pracovísk Úradu verejného zdravotníctva SR. Pani Mgr. Iveta Gondášová vysvetlila žiakom na ukážke potravinovej pyramídy, prečo sú potraviny rozdelené do jednotlivých kategórií a v akom množstve by sa mali konzumovať. Prečo je na dolnom poschodí najväčší podiel a naopak prečo je na hornom poschodí najmenší podiel. Následne žiaci vypracovali podľa pokynov lektorky pracovné listy: Virtuálny obchod- tretiaci, Môj jedálny lístok -piataci. Tešíme sa, aké aktivity si pre nás pripravili nabudúce...

Z.K.


Highslide JS       Highslide JS

Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS

Highslide JS       Highslide JS       Highslide JS