K R O N I K ASlávnostné odovzdávanie prváckych vysvedčení


Pre prvákov bol 31. január výnimočným dňom. Slávnostne vyobliekaní sa postavili pred rodičov v školskej jedálni a ukázali zlomok toho, čo sa za polrok naučili. Predviedli pesničky, básničky, prečítali texty, vypočítali príklady. Rodičia boli na svoje ratolesti právom hrdí. Triedne pani učiteľky: Eva Loydlová, Silvia Lagová a Silvia Romanová odovzdali žiakom ich prvé vysvedčenie.

Prajeme im, aby sa im darilo aspoň tak dobre ako doteraz.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS