K R O N I K AVýlet na Sliač


Dňa 9.10 sa 22 žiakov 1. A triedy a 4 žiaci 3.A spolu s pani vych. J. Drahovskou a p. uč. Mgr. E. Loydlovou zúčastnilo výletu do kúpeľného mestečka Sliač. Na miesto sme sa dopravili autobusmi. Počasie bolo krásne jesenné. Naším cieľom boli minerálne pramene a najmä staré gaštany, ktoré nás obdarovali svojimi plodmi. Výlet sa žiakom veľmi páčil.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS