K R O N I K AVplyv internetu na život


O správaní sa pri práci s internetovými technológiami, o bezpečnom používaní sociálnych sietí, ako minimalizovať prípadné riziká sa po videoprednáške v besede rozprávali žiaci 8C s Mgr. S. Tichou z CPPPaP. Používanie internetu sprevádza mládež denne, je nutné upozorniť na riziká, ktoré môže priniesť. Beseda sa uskutočnila v rámci školskej prevencie.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS