K R O N I K AČistá voda


Žiaci, dobrovoľnici zo 6.A a 6.B triedy, sa v týždni od 22.1. do 26.1. 2018, zapojili do projektu Čistá voda. Chodili do tried, ktoré prejavili záujem sa s projektom oboznámiť. Na hodine etiky sme pripravili priebeh návštevy. Ako prvé urobili prieskum medzi žiakmi, zisťovali,aké majú informácie o čistej vode, či ju uprednostňujú v pití pred rôznymi sladenými nápojmi, či vedia, prečo je rozumné si vybrať k pitiu čistú bodu z vodovodu. Potom mali možnosť vzhliadnuť video, ktoré si môžete pozrieť aj vy:

https://www.youtube.com/watch?v=WBUIBeUcAHw&feature=youtu.be

A to nie je všetko. Počas obeda ponúkali spolužiakom čistou vodou a sledovali, aký je pomer medzi tými, čo nosnú myšlienku projektu pochopili a ktorí ešte nie. Pridaná hodnota projektu: prevzatie zodpovednosti za prípravu projektu, zmysluplná činnosť aj vo voľnom čase v prospech iných, tvorivosť v príprave plagátov, rozvíjanie komunikačných zručností pred spolužiakmi, .... Súbežne siedmaci vytvárali k projektu prenádherné 3D makety o vode, o jej čistení, o jej ochrane, ktoré boli vystavené v priestoroch vestibulu medzi prvým stupňom.
P.S. Ďakujeme všetkým triedam, ktoré sme mohli navštíviť. Bez Vás, by sa projekt nemohol ukázať v celom objeme.

Ing. Janette Jirkův Lacková, uč. fyziky a etiky; Mgr. Lucia Verešová, uč. chémie a občianskej náuky


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS