K R O N I K AVianočná besiedka


Po jesennom programe pre starých rodičov, si prváci z 1. A pripravili Vianočnú besiedku, v ktorej potešili aj svojich rodičov. Na zimnú tému zahrali divadielka, potešili vianočnými koledami a vinšmi. Rodičom odovzdali darčeky a za odmenu dostali list od Ježiška.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS