K R O N I K AVesmír očami detí


Centrum voľného času DOMINO vyhlásilo výtvarnú súťaž „Vesmír očami detí“. Zapojili sa 4 žiaci z 5C triedy.
Práce sú krásne a preto netrpezlivo budeme čakať na vyhodnotenie súťaže.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS