K R O N I K AUčitelia deťom


Posledný februárový týždeň predznamenal v našej knižnici hlavnú marcovú tému, ktorou je KNIHA. Takže sa u nás čítalo ostošesť. Vystriedali sa tu všetci druháci, tretiaci a štvrtáci, ktorým tentoraz čítali učitelia z 2.stupňa, či pani riaditeľka, pani zástupkyne, ale aj naša školská psychologička. Nazreli sme spoločne až do ôsmych kníh: Alík a jazvec, Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov, Zlatý kľúčik, Opice z našej police, Mlynčeky tety Hrozienky, Očko Špehúň, Môj oco má aligátora a Krajina snežnosti. Sledovali sme zábavné ale aj napínavé príbehy nielen ľudských, ale aj zvieracích hrdinov, zaujali nás aj krásne ilustrácie. Dokonca sme si v jednom príbehu zopakovali aj násobilku a dozvedeli sme sa tiež, ako dostávajú psíky svoje mená. Pri čítaní knihy Zlatý kľúčik nás pani zástupkyňa upozornila na rok vydania – 1953; kniha vyzerala veľmi dobre, nebola vôbec poškodená, tak je to aj pre nás ponaučenie, aby sme sa k svojim knihám správali pekne. No a to, či sme dávali pri čítaní pozor, sme dokázali v presných a správnych odpovediach na otázky čítajúcich pani učiteliek. Ďakujeme, pani učiteľky, za Váš čas a ochotu. Bolo to super!

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS