K R O N I K ANOVOROČNÝ TURNAJ V MINIFUTBALE pre žiakov I. stupňa ZŠ


07.01.2018, športová hala ZŠ Námestie mládeže, Zvolen ZŠ J. Alexyho reprezentovali : Michal Stanko 4A, Timotej Vondrák 4B,Michal Frank 4B, Matúš Psotka 4B, Henrich Vidhold 4C, Slavomír Vidhold 4C, Peter Holečka 4C, Luca Di Capua 3B, Juraj Oklepek 3C, Jakub Mišány 3D, Patrik Bohumel 3D, Samuel Bela 3D, Patrik Schmidtmaier 3D

Tréner : Ernest Peterke
Veduci : Slavomír Vidhold

Po výsledkoch : J. Alexyho : 3 ZŠ Jilemnického 2 13 : 0
J. Alexyho : ZŠ Sliač 5 : 2
J. Alexyho : ZŠ Námestie mládeže 3 : 2
J. Alexyho : 1 ZŠ Jilemnického 1 1 : 1 družstvo ZŠ J. Alexyho obsadilo prvé miesto.

Na záver turnaja boli ocenený najlepší jednotlivci, kde naši žiaci získali individuálne ceny :
Henrich Vidhold - najlepší hráč turnaja
Slavomír Vidhold - najlepší strelec turnaja


Highslide JS