K R O N I K AVplyv moderných technológií na život


Svet digitálnych technológií je bežnou súčasťou života dnešných mladých ľudí. Mladí ľudia však stále podceňujú riziko, ktoré hrozí pri používaní sociálnych sietí, internetu, mobilov. Ako sa správať pri práci s internetom, ako eliminovať riziká zneužitia súkromných informácií sa prišla s ôsmakmi porozprávať a vysvetliť im pravidlá pre bezpečnú prácu s týmito technológiami Mgr. S. Tichá z CPPPaP vo Zvolene. Spoločne hľadali výhody internetu, vysvetlili si pojmy šikana, kyberšikana, cyberstalking, happyslapping. Videoprednáška a beseda bola pre žiakov prínosom, uskutočnila sa v rámci školskej prevencie.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS