K R O N I K ANávšteva v ŠVK v Banskej Bystrici


Už tradične v mesiaci marec navštevujeme nemeckú študovňu v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. V stredu, 14. marca, žiaci 7. ABC triedy, skupina žiakov začínajúcich sa učiť nemecký jazyk, spoznali , ako ľudia v nemecky hovoriacich krajinách oslavujú Veľkú noc. Už teraz poznajú slovnú zásobu a porozumejú jednoduchému textu o Veľkej noci. V študovni bolo príjemne.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS