K R O N I K ASpolu vyzbierame viac.


Mesiac apríl je tradične venovaný aktivitám ku DŇU ZEME. K týmto aktivitám okrem mnohých iných patrí aj aktivita Spolu vyzbierame viac. Myšlienka tejto aktivity je jednoduchá, vybrať sa do ulíc mesta, do prírody a vyčistiť jednu z problémových lokalít mesta. S deťmi otvoriť diskusiu o tom, ako pristupovať k čistote mesta a životnému prostrediu, dospelým dať jasný signál, že to, ako pristupujú k verejnému poriadku nie je správne. Naši žiaci so svojimi triednymi učiteľmi si vybrali lokality na sídlisku Sekier .A vyzbierali 34 vriec odpadu. Množstvom ktoré nazbierali sa medzi zvolenskými školami umiestnili na 1.mieste.Poďakovanie žiakom vyjadrila aj pani primátorka L.Balkovičová, ktorá prišla medzi žiakov a osobne odovzdala všetkým zúčastneným pozornosť mesta Zvolen.

Žiaci sa presvedčili, že aj prvenstvo je niekedy na zaplakanie. Prečo? Na túto otázku dokážu odpovedať žiaci, ktorí videli čo všetko dokážu ľudia vyhodiť. A nie na miesta na to určené....

„Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, ale my bez nej nie.“

Koordinátori ENV


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS