K R O N I K AOlympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


Dňa 19.10.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho desať žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti z oblasti materinského jazyka a literatúry v troch častiach. Písomná časť bola zameraná na prácu s textom a na transformáciu textu s využitým slohových postupov a jazykových štýlov. V ústnej časti súťažiaci predviedli svoje rečnícke umenie. Ich úlohou bolo v krátkom čase si pripraviť rozprávanie na danú tému. Z desiatich súťažiacich sa až 7 stali úspešnými riešiteľmi.


1. miesto – Sára Kuzminová (8.B)
2. miesto – Andrea Sekerešová (9.C)
3. miesto – Simona Oláhová (9.A)

Všetkým súťažiacim ďakujeme, umiestneným blahoželáme a víťazke držíme palce v obvodnom kole.


Highslide JS Highslide JS

Highslide JS