K R O N I K AReklama


Reklama a jej vplyv na náš život bola 27.O3.2018 témou videoprednášky a následnej besedy v deviatych ročníkoch s Mgr. M. Klimovou (CPPPaP). Žiaci si vymenili názory na rôzne druhy reklám, s ktorými sa všetci stretávame každý deň. Aj keď cieľom reklamy v každej podobe je upútať pozornosť spotrebiteľa a uplatniť sa na trhu, treba zvážiť referencie, nedať sa zlákať reklame bez kritického uvažovania. Beseda sa uskutočnila v rámci školskej prevencie.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS