K R O N I K APriestupkový zákon


Dodržiavanie Priestupkového zákona mladistvými, trestnoprávna zodpovednosť bola téma prednášky a besedy v 7.B a 7.C triedach. Inšp. J. Michalík z MsP vo Zvolene prišiel 26. apríla 2018 žiakom vysvetliť pojmy súvisiace s dodržiavaním zákona mladistvými, odpovedal na ich otázky k práci polície, priblížil im následky trestnoprávnej zodpovednosti pri porušovaní zákona. Prednáška sa uskutočnila v rámci školskej prevencie, prispela k zvýšeniu právneho vedomia žiakov.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS