K R O N I K APrevencia – vandalizmus


V rámci školskej prevencie žiaci IV. B a V. C tried 18.09.2017 privítali medzi sebou inšp. J. Michalíka z MsP vo Zvolene. Pán inšpektor im vysvetlil ako sa majú správať tak, aby za svoje správanie nemuseli niesť sankcie v zmysle Priestupkového zákona. Beseda žiakov zaujala, žiaci živo reagovali na tému o vandalizme, nakoľko už sa s ním stretli, pýtali sa, vedeli odpovedať na položené otázky.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS