K R O N I K APrednes poézie a prózy – I.kategória


Víťazi triednych kôl v prednese sa stretli na Valentína, aby ukázali svoje recitačné schopnosti. V prednese prózy súťažilo 12 detí, poéziu recitovalo až 30 detí. Teší nás, že sa do našej súťaže zapojili aj najmenší prváčikovia, ktorí sa veru v konkurencii starších a ostrieľaných recitátorov nestratili. Obe poroty mali náročnú úlohu. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Držíme im palce pri reprezentácii našej školy.

Próza

  1.miesto

  Vanesa Balážová, 3.D

  2.miesto

  Viktória Stehlíková, 4.C

  3.miesto

  Michelle Slančíková, 3.B

Poézia

  1.miesto

  Dorota Pavlíková, 4.C

  2.miesto

  Adam Vaňko, 4.C

  3.miesto

  Hana Pavlíková, 1.B

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS