K R O N I K APlavecký výcvik 3.ročník


Žiaci 3.roč.sa zúčastnili PV-v Kováčovej v termíne 23.4.2018-27.4.2018.

PV sa zúčastnilo 54 žiakov ,ktorí boli rozdelení podľa plaveckej zdatnosti do 4 skupín.V skupinách pracovali pod vedením plaveckých inštruktorov z plaveckého oddielu Raja .Cieľom zdokonaľovacieho PV bolo odstraňovanie plaveckej negramotnosti u detí. Aby sa plavecký výcvik deťom nezdal monotónny, využívali inštruktori nové trendy a postupy vo výučbe plávania za pomoci nových a moderných pomôcok.Všetci žiaci dokázali preplávať určenú vzdialenosť čím bol splnený cieľ plaveckého výcviku..

Všetci žiaci sa osmelili a skamarátili s vodou.V posledný deń plaveckého kurzu všetci zúčastnení získali mokré vysvedčenie.

Vyučujúci 3.roč.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS