K R O N I K AVyhodnotenie plaveckého výcviku


V dňoch od 14.-18.5.2018 sa uskutočnil plavecký výcvik v Štúrove. Zúčastnilo sa ho 41 žiakov, pričom 1 žiak pre chorobu výcvik nedokončil. Cieľom plaveckého výcviku bolo neplavcov naučiť plávať a plavcov naučiť používať správnu techniku plaveckých štýlov prsia, kraul, znak. Ďalším veľmi dôležitým cieľom bolo naučiť žiakov, ako sa majú správať v kritických situáciách pri vode a pri záchrane topiaceho. Ciele plaveckého výcviku boli splnené. Všetci neplavci sa naučili plávať a plavci sa zdokonalili v technike plávania. Zvládli aj záchranu topiaceho. Pre žiakov sme pripravili bohatý animačný program, absolvovali sme výlet vláčikom do Ostrihomu a skvele sme sa zabavili na rozlúčkovej diskotéke.

Vypracovala Mgr.Lucia Mesárošová


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS