K R O N I K APietne miesta


Navštívili sme pietne miesta…

73. výročie oslobodenia našej krásnej vlasti od fašizmu sme si 9. mája 2018 pripomenuli aj my, žiaci učiaci sa ruský jazyk s Mgr. Ľ. Hradskou návštevou piestneho miesta – Ústredného vojenského cintorína Červenej a Kráľovskej rumunskej armády na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene. Prišli sme vzdať úctu hrdinom, podľa nápisov na ich hroboch často mladým vojakom týchto armád, ktorí padli v blízkom okolí Zvolena pri bojoch s fašistickými vojskami.

Na cintoríne je pochovaných 17 682 padlých sovietskych a 10 432 rumunských vojakov a dôstojníkov.
Areálu cintorína sovietskych vojakov dominuje 15 metrov vysoký pylón na stupňovitom podstavci. Je zakončený vavrínovou ratolesťou a pätcípou kovovou hviezdou. Pamätník bol postavený v rokoch 1959-1960 podla výtvarného návrhu arch. Mikuláša Budu.

Pamätník rumunských vojakov tvorí náhrobok z bieleho mramoru s vencom z roku 1958.

V bojoch o mesto Zvolen zahynulo 200 sovietskych a 111 rumunských vojakov, ktorí boli pochovaní priamo na námestí SNP. Dnes ich obete a odvahu pripomína Pomník padlým vojakom Sovietskej armády. Jeho autorom je architekt Gustáv Stadrucker. Pomník tvorí obelisk so znakmi ZSSR, textom vďaky a menami padlých vojakov. Postavila ho sovietska armáda v spolupráci s obyvateľmi mesta.

Je dôležité pripomínať si našu históriu. Hrôzy vojny sa nesmú opakovať! Nezabudneme!

Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS