K R O N I K APiataci v knižnici


Vieš, ako funguje knižnica ? Dozvedeli sa to aj tí piataci, ktorí zatiaľ túto možnosť nevyužili. Žiaci 5.A a 5.C strávili jednu vyučovaciu hodinu v knižnici. Plnili zábavné úlohy spojené s čítaním kníh a hľadaním správnych odpovedí. Ako ich to bavilo dokazujú naše fotky.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS