K R O N I K APEER aktivity


Štvrtákov potešila návšteva našich peer aktivistiek. M. Hanesová, T. Parobeková a D. Valachová si prišli overiť, čo si zapamätali z predchádzajúcich stretnutí o zdravej výžive, zdravom životnom štýle, škodlivosti alkoholu a tabaku, význame pohybu v živote mladého človeka. Aj teraz si pre nich pripravili hravé aktivity, napr. všetci správne zložili potravinovú pyramídu, odpovedali na ich otázky v pripravenom pracovnom liste. Pretože boli šikovní, všetci sa spolu zahrali.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS