K R O N I K APANEL STORY


20. októbra 2017 sa v Súkromnej strednej umeleckej škole na Môťovskej ceste vo Zvolene konalo podujatie Panel Story, určené pre žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí radi kreslia, maľujú, sú tvoriví v grafických programoch, radi fotografujú alebo ich zaujíma tvorba krátkych filmov. Toto podujatie tvorila výtvarná súťaž a workshop.


Výtvarná súťaž

1. téma – Planéta Zem

2. téma – Street art

3. téma – voľná téma


Marek Hruška so svojou prácou obsadil 1. miesto, Nina Šramátyová 3. miesto.
Všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu ďakujeme a oceneným žiakom blahoželáme!


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS