K R O N I K AObchodovanie s ľuďmi


Novodobé otroctvo - často prezentovaná v médiách. Fakty o obchodovaní s ľuďmi, ale i cenné rady ako sa nikdy v budúcnosti nedostať do podobnej situácie prišli deviatakom vysvetliť inšp. J. Michalík z MsP vo Zvolene a Mgr. S. Tichá z CPPPaP. Videoprednáška spojená s besedou im poskytli jasný návod ako sa zachovať pri cestách do zahraničia, na čo si dať pozor, ako nepodľahnúť bez kritického zváženia lákavej reklame vysokého zárobku v zahraničí. Ďakujeme odborníkom za informácie i rady. Beseda sa uskutočnila v rámci školskej prevencie.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS