K R O N I K A„Nehejtuj – antisemitizmus“


Hoci ľudstvo prežilo hrôzy nejednej vojny, aj v dnešnej spoločnosti narastá medzi mladými ľuďmi antisemitizmus. Témy ako extrémizmus, antisemitizmus, holokaust, rasizmus, imigrácia, neonacizmus rezonujú aj dnes na Slovensku. Možno je to nezáujmom mladých rešpektovať sa navzájom. 28.11.2017 prišla vysvetliť tieto pojmy a besedovať so žiakmi deviatych ročníkov Mgr. S. Tichá z CPPPaP vo Zvolene. Upozornila ich na Deklaráciu ľudských práv, vysvetlila, čo hovorí Trestný zákon SR.

Mladí ľudia hľadajú istoty, majú k informáciám z internetu často nízku kritickosť Jediný spôsob ako žiť s inými ľuďmi je - naučiť sa akceptovať iných ľudí. „Najvyšším možným dosiahnutým vzdelaním je tolerancia.“ J. Keller


Highslide JS