K R O N I K AModel školy


Jednou z aktivít, ktorú v tomto školskom roku zorganizovala Žiacka školská rada, bola výroba modelov budovy školy. Ďakujeme všetkým tvorcom za krásne výtvory a blahoželáme autorom víťazného modelu Jakubovi Gondášovi 1 a Pavlovi Šupinovi z 5.C.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS