K R O N I K AMikulášska noc v škole


V podvečer Mikuláša prichádzali do školy deti z 2.B s veľkými batohmi. Okrem oblečenia za Mikuláša, čerta a anjela mali v batohu karimatku, spacák a pyžamo. Tešili sa na kúzelnú noc v škole. Pani vychovávateľka s p. učiteľkou pripravili pre deti rôzne súťaže a zábavné hry. Deti súťažili v troch družstvách: Mikuláškovia, Čerti a Anjeli. Počas zábavy nás vyrušil veľký lomoz a buchot. Začali sme pátrať, kto to po tmavej školy vystrája. Plní strachu sme išli po zvuku a červenom svetle, až sme zbadali strašného čerta. Aj sme sa báli, ale nakoniec sme odhalili pani vychovávateľku. Po tomto zážitku sme veľmi vyhladli a vrhli sme sa na pizzu. Po večernej hygiene sme si ľahli do pripravených spacákov. Tešili sme sa na ráno 6.12. V čistých čižmičkách sme si po raňajkách našli balíčky od Mikuláša. Asi sme boli dobrí!

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS