K R O N I K AMedzinárodný deň detí


Prvý jún mali žiaci 1. a 2. ročníka pestrý. Hrali sa so spolužiakmi, pozreli si divadielko o kamarátstve a posledné hodiny si zašportovali na ihrisku. Divadielko s názvom Zoopotámia nám prišli zahrať deti zo súboru Budzogánik, v ktorom vystupovali aj naše žiačky- Erika a Viktória Dávidíkové. Divadlo s veselými pesničkami nacvičila vždy usmiata teta Hela (Elenka Bahledová). Na záver preskúšala našich žiakov z významu slov - kulisy, režisér, herci... Za správne odpovede ich aj odmenila. Veríme, že si naši najmenší žiaci tento deň užili a oddýchli si.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS