K R O N I K ALyžiarsky výcvikový kurz - SKI MARTINKY


Lyžiarsky výcvikový kurz prebehol v dňoch 22.1 - 26.1.2018 v stredisku SKI MARTINKY Cieľom lyžiarskeho výcvikového kurzu bolo naučiť nelyžiarov lyžovať.

Žiaci sa učili udržať základný lyžiarsky postoj, oblúk z obojstranného prívratu vpravo aj vľavo a brzdenie prívratom a paralelne. U lyžiarov bolo cieľom zdokonalenie techniky lyžovania plus základy carvingu.

Ukončením LVK boli preteky na profesionálnej úrovni, ktoré nám pripravila lyžiarska škola SKI Martinky. Všetky ciele lyžiarskeho výcvikového kurzu boli splnené.

Okrem lyžiarskeho výcviku sa žiaci zúčastnili aj odbornej prednášky pod vedením horskej záchrannej služby, ktorej cieľom bolo naučiť žiakov ako sa správať v horskom prostredí. V podvečerných hodinách boli pripravené pre žiakov hry mimo počítačov a mobilov a posledný večer sme zakončili perfektnou diskotékou. Ku nehodám a závažným úrazom nedošlo.
Kurz prebehol v príjemnej a priateľskej atmosfére.

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS