K R O N I K AHviezdoslavov Kubín 2018


28. február 2018 sa stal v našej škole sviatkom poézie a prózy. Odohralo sa školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, v ktorom súťažilo 32 žiakov druhého stupňa. Strávili sme príjemné popoludnie. Mnohí súťažiaci nás očarili a potešili.

Najúspešnejší však mohli byť len niektorí:

Kategória 5.-6.ročník- poézia:

Kategória 5.-6.ročník- próza:

1.miesto: Charlotte Šaškievičová- 6.C

1.miesto: Kristína Klimová- 5.B

2.miesto: Filip Schmidt- 6.C

2.miesto: Jakub Gondáš- 5.C

3.miesto: Sofia Gracelová- 5.A

3.miesto: Marianna Kosková- 5.B

Kategória 7.-9.ročník- poézia:

Kategória 7.-9.ročník- próza:

1.miesto: Peter Kováčik- 8.A

1.miesto: Sára Podhradská- 7.C

2.miesto: Ľuboš Piecka- 7.B

2.miesto: Danka Pham- 7.C

3.miesto: Terézia Rajnicová- 8.B

3.miesto: Darina Paprčková- 7.C

3.miesto: Sára Luptáková- 7.A


Súťažiacim ďakujeme za pekné chvíle a víťazom blahoželáme !


Aj v tomto školskom roku sa preukázalo, že medzi žiakmi navštevujúcimi ZŠ J. Alexyho sa nájdu aj takí, ktorí svojím recitačným nadaním dokážu oslniť obecenstvo a preukázať, aký veľký talent sa v nich skrýva. Dňa 1.3.2018 sa tak, ako každý rok konalo v priestoroch ZŠ J. Alexyho školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. Z 32 súťažiacich žiakov z druhého stupňa v kategórii poézia a próza sa umiestnilo na popredných troch miestach viacero súťažiacich. Osobitnú pozornosť by som chcel upriamiť na žiačku Charlottu Šaškievičovú, ktorá so svojou básňou od M. Rúfusa „Žabina kmotra“ postúpila do okresného kola, ktoré sa konalo 22.3.2018, kde sa umiestnila na 2. mieste v kategórii poézia. V regionálnom kole, ktoré sa konalo 11.4.2018 v CVČ Domino, predniesli súťažiaci svoje ukážky z poézie a prózy na vysokej úrovni. Z deviatich súťažiacich v II. kategórii poézie si naša žiačka odniesla prvenstvo a postupuje do krajského kola v Banskej Bystrici. Svojím výkonom a príjemným, prirodzeným vystupovaním očarila porotu. Budeme jej držať palce.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS