K R O N I K AKresby


Žiaci 4.C triedy takto krásne nakreslili, či namaľovali svoje obľúbené rozprávky. Určite hravo uhádnete, ktoré sú to :-) Ďakujeme za pekné práce.

Mgr. Z. Mareková


Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS