K R O N I K AKráľ detských čitateľov


Každý rok vyhlasuje Krajská knižnica Ľ. Štúra súťaž v počte prečítaných kníh. V tomto školskom roku bol žiak Adam Vaňko zo 4.C triedy tretí najusilovnejší čitateľ (135 prečítaných kníh) z celkového počtu asi 3 000 detí a stal sa Prvým rytierom Kráľa detských čitateľov.

Pri preberaní ocenenia mu vyjadrila podporu aj celá trieda, ktorá tam bola spolu s ním.

Blahoželáme mu k úspechu a želáme mu veľa chuti do ďalšieho čítania a radosti z poznávania nových kníh.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS