K R O N I K AUčiteľka v kozme a vo Zvolene


Stretli sa učiteľky fyziky. Dorothy učila vo Washingtone a tá druhá (ja) učí na našej škole J. Alexyho vo Zvolene. Dorothy je bývala učiteľka, ktorá v r. 2010 bola vo vesmíre zisťovať aj to, ako sa tam chodí na toaletu. NASA ju po šesť ročnej príprave poslala na 15 dní do kozmu. Rozprávala, ako jej návšteva kozmu zmenila pohľad na život, čo všetko v kozme zažila, akých výskumov sa zúčastnila a veľa ďalších zaujímavých vecí. Nabudúce príďte aj vy.

Dottie Metcalf-Lindenburger in space!


Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS