K R O N I K ABezpečný internet


Štvrtáci a šiestaci už vedia veľa o tom, ako bezpečne používať internet. Stretnutie so školskou psychologičkou Mgr. Z. Marekovou im prinieslo nové informácie pri práci hlavne na sociálnych sieťach a vzájomne si vymenili skúsenosti. Veríme preto, že sa na internete budú správať zodpovedne nielen voči sebe, ale aj voči ostatným.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS