K R O N I K AHodina Zeme

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou akciou so zapojením verejnosti. Zhasnutím svetiel každoročne prepája viac ako miliardu ľudí na celom svete.

História Hodiny Zeme sa datuje k 31. 3. 2007 keď viac ako 2,2 milióna domácností a 2000 firiem v austrálskom Sydney vyplo na hodinu svoje osvetlenie. Hodina Zeme je posolstvom nádeje a činu.

Aj tento rok sme sa spolu rozprávali,tvorili a pripravili sme sa ako sa zapojíme do Hodiny Zeme. Úlohou našich žiakov bolo osloviť, aspoň 1 suseda v paneláku, a pripomenúť termín 24.3.2018 20 30 hod.

Ďakujeme všetkým,ktorí sa zapojili ....
Nezabudnime, že hodina z celého roka na ochranu Zeme nestačí! Urobme niečo aj v rámci svojho každodenného života :).

Svetový deň vody

V piatok 21. marca sme si pripomenuli Svetový deň vody. Vyučovanie sa začalo krátkou besedou o vode..Na jednotlivých hodinách deti so svojimi učteľmi riešili rôzne zaujímavé úlohy a aktivity o vode, o možnostiach šetrenia vodou v domácnosti. Deti 1. a 2. ročníka vytvárali plagáty na tému voda. Žiaci 3. a 4. ročníka tvorili príbehy o ochrane vody riešili matematické úlohy, na hodinách slovenského jazyka triedili slovné druhy a vybrané slová s tematikou vody .Žiaci 2.stupňa pripravili výstavu Šetrenie vodou a Odkiaľ prichádza voda? Silný zážitok zanechala v žiakoch aj prezentácia Dopis z roku 2070. Uvedomili si, že aj keď sa nám zdá voda taká obyčajná, predsa je vzácna.

•Pri narodení naše telo obsahovalo viac ako 80 % vody.
•V čase dospievania sa zníži obsah na 70 %
• V starobe je to už len menej ako 50 %

Musíme piť vodu ?
Prostredníctvom normálnych telesných funkcií každý deň stratíme 2,5 l vody a tú je nevyhnutné dopĺňať. Takže musíme vypiť aspoň 2 litre vody denne.

Koľko vody máme k dispozícii?
97 % vody je slaná voda, a môžeme ju nájsť v oceánoch. 3 % vody tvorí pitná voda, od ktorej sme závislí.

Koordinátori ENV


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS