K R O N I K A„Extrémizmus, úteky z domova“


Dnes mladí ľudia pracujú často s internetom, mobilom, získavajú nové informácie, nadväzujú virtuálne priateľstvá. Ako však pracovať s internetom bezpečne, ako sa správať, aké pravidlá je treba dodržiavať pri komunikácii cez sociálne siete, aké nástrahy môžu a často dnes aj hrozia pri surfovaní na internete, ako spozornieť a čo robiť pri náznakoch extrémizmu prišiel 23.11.2017 vysvetliť žiakom 8.A, 8.B a špeciálnej triedy na konkrétnych prípadoch kpt. Mgr. L. Lietava z PZ SR.

Beseda bola pre žiakov nesporne prínosom, zvýšila ich právne vedomie, podnietila k zodpovednosti za svoje správanie. Uskutočnila sa v rámci školskej prevencie počas Týždňa boja proti drogám na pozvanie Mgr. Ľ. Hradskej, koordinátorky prevencie.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSbr>
Highslide JS< Highslide JS Highslide JS