K R O N I K AEurópsky deň jazykov v Bratislave a Banskej Bystrici


Dňa 26.9.2017 v rámci Európskeho dňa jazykov sme sa my, žiaci 8.B, zúčastnili akcie uskutočnenej na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Cesta vlakom bola dlhá, ale zábavná. Po príchode na hlavnú stanicu sme sa pešo presunuli do historického centra, cestou sme videli Úrad vlády, Prezidentský palác aj prezidentskú záhradu, most SNP a tiež Bratislavský hrad. Na Hviezdoslavovom námestí sme sa príjemne zabavili pri kvízových otázkach na tému európskych jazykov, páčili sa nám stánky cudzích jazykov, najmä Portugalska a Španielska. Z každej strany sa ozývalo „Hello, Bon Your, Hola“ a mnoho ďalších pozdravov. Pracovné listy sme vyplnili na plný počet bodov a boli sme odmenení rôznymi drobnosťami.

E. Ondrisová, tr.uč.


Aj v Štátnej vedeckej knižnici bolo v tento deň veselo a zaujímavo. Jednotlivé oddelenia – anglická študovňa, nemecká, francúzska a ruská študovňa pripravili pri príležitosti Európskeho dňa jazykov rôzne tvorivé aktivity. Vypracovávali sme pracovné listy, naučili sme sa novú slovnú zásobu, osobne sme sa stretli so zahraničnými lektormi, pozreli zaujímavé filmy. Bol to deň o jazykoch, o potrebe učiť sa a komunikovať v cudzom jazyku. Bol to deň o poznávaní iných kultúr.


S. Cimbová, ved. PK CJ

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS