K R O N I K ABeseda s Elenou Hipmanovou


Táto beseda v Krajskej knižnici bola tentoraz trošku iná. Bola síce so spisovateľkou a o jej novej knihe, ale autorka bola kedysi učiteľkou v materskej škole a stále je cestovateľkou a jaskyniarkou. Najprv nám v prezentácii poukazovala krásy Janskej doliny a nádhery jaskýň a potom nám zo svojej knihy aj sama čítala. Predstavila nám aj svoje plány – jej ďalšia kniha bude o Poľane. A čo si z jej myšlienok zapamätáme? Musíme si prírodu chrániť, lebo keď nebude príroda, nebudeme ani my. A máme si okolo seba všetko viac všímať a rozhliadať sa nielen očami, ale aj dušou a srdcom, to znamená viac precítiť, počúvať, zamyslieť sa... No a ešte jedna pikoška! Pred začiatkom besedy so spisovateľkou robili rozhovor do Markízy, takže sme aj televízne hviezdy!

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS