K R O N I K APROJEKT EDUCATE SLOVAKIA
Týždeň priateľstva a multikultúrnej výchovy


Týždeň od 12. – 16. 2. 2018 sa niesol v duchu priateľstva a multikultúrneho povedomia vďaka organizácii AIESEC BB a projektu Educate Slovakia, ktorá vyslala na našu školu, ZŠ J. Alexyho 1941/1 vo Zvolene štyroch zahraničných stážistov z rôznych krajín sveta.

Žiaci 2. stupňa sa počas celého týždňa zoznamovali s geografiou, kultúrou, tradíciami a inými zaujímavosťami Tuniska, Kirgizska, Indonézie a Brazílie. Tieto, pre nás exotické krajiny, reprezentovali sympatickí mladí ľudia Ischran, Gulshaara, Hafiz a Rafaela, všetko študenti univerzít. Pripravenými prezentáciami, zábavnými aktivitami a besedami na rôzne zaujímavé témy pomohli našim žiakom osmeliť sa a komunikovať v cudzom jazyku, rozšíriť ich slovnú zásobu, a tiež kultúrne povedomie.

Do tohto projektu sme zapojili až okolo 300 žiakov a 12 učiteľov, nie len vyučujúcich cudzieho jazyka.

Zahraniční stážisti odučili na našej škole spolu 40 vyučovacích jednotiek, bol to nie len užitočne, ale aj veľmi príjemne strávený čas, pretože stážisti mali pripravené zaujímavé prezentácie, prednášky a aktivity, a tiež boli ochotní odpovedať na zvedavé otázky žiakov. Ich pobyt na našej škole priniesol okrem možnosti zdokonaliť sa v cudzom jazyku, aj množstvo nových informácií, skúseností a zábavy.

Vo Zvolene, 16.2.2018

Mgr. Eva Ondrisová, uč. ANJ


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS