K R O N I K ADetva


Každoročná exkurzia do Detvy opäť vyšla! Prehliadka pamätných tabúľ významných rodákov Detvy, zaujímavá expozícia výšiviek krivou ihlou, krásna maľovaná brána, pôvodné priečelia domov... No a v Podpolianskom múzeu opäť zaujala prezentácia o histórii Detvy a expozície o modrotlači, salašníctve a o prvom slovenskom námornom kapitánovi. Neobišli sme ani predajňu s ľudovými výrobkami, drevené kríže na detvianskom cintoríne a amfiteáter.

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS