K R O N I K AAko a komu pomôcť?


V rámci ETV žiaci sami vymysleli, zorganizovali a uskutočnili projekt s názvom: ,,Ako a komu pomôcť". Nápad bol jedinečný, vybrali si naučiť škôlkárov viazať šnurky na topánkach. Túto aktivitu doplnili čítaním rozprávky a na konci čítania sa o rozprávke aj so škôlkármi porozprávali. Na oplátku im škôlkári ukázali ich výstupenia a naučili nové pesničky. Reakcia našich žiakov bola nad očakávanie, najkrajší pocit, ktorý si odniesli bol dobrý pocit z toho, že niekomu pomohli.

Ďakujeme všetkým, ktorí boli účastní.

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS