K R O N I K AI-BOBOR


Tento školský rok - 2017/2018 sa konala informatická súťaž iBobor v termíne 7. – 10. novembra 2017. Zúčastnili sa jej žiaci našej školy od druhého po deviaty ročník.

Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". V kategórii Drobec je to 45 bodov, v kategórii Bobrík je to 60 bodov a v ostatných kategóriách je to 50 bodov.

Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.
Napríklad hodnota 80 znamená, že daný súťažiaci predbehol alebo mal rovnako veľa bodov ako 80% ostatných a len 20% súťažiacich dosiahlo lepší výsledok než on.


Celkovo na Slovensku v kategórii Drobec súťažilo 11 765 súťažiacich.

V kategórii Bobríci súťažilo 17 980 súťažiacich.

V kategórii Benjamíni súťažilo 17 283 súťažiacich.

V kategórii Kadeti súťažilo 14 687 súťažiacich.


V kategórii Drobec (druháci a tretiaci) sa na našej škole zúčastnilo 26 detí. Úspešní riešitelia sú traja:

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

Natália Zvrškovcová, 3. A

56,00 bodov, 88. percentil

Alica Donovalová, 2. B

52,00 bodov, 85. percentil

Natália Ponická, 2. B

48,00 bodov, 79. percentil

V kategórii Bobrík (štvrtáci a piataci) sa na našej škole zúčastnilo 44 detí. Úspešní riešitelia sú deviati:

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

Lívia Samolejová, 4. A

80,00 bodov, 93. percentil

Viktória Stehlíková, 4. C

80,00 bodov, 93. percentil

Lucia Kurčíková, 5. A

79,00 bodov, 92. percentil

Tomáš Beer, 4. C

74,00 bodov, 88. percentil

Vanesa Veselá, 5. C

72,00 bodov, 88. percentil

Jakub Gondáš 1, 5. C

60,00 bodov, 71. percentil

Paula Hannelová, 4. A

60,00 bodov, 71. percentil

Andrej Hegedüs, 4. C

60,00 bodov, 71. percentil

Dávid Kubiš, 4. A

60,00 bodov, 71. percentil

V kategórii Benjamín (šiestaci a siedmaci) sa na našej škole zúčastnilo 37 žiakov. Úspešní riešitelia sú štrnásti:

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

Veronika Stehlíková, 7. C

63,01 bodov, 94. percentil

Dominik Indro, 7. C

62,68 bodov, 93. percentil

Jakub Murín, 6. B

62,68 bodov, 93. percentil

Matúš Heis, 7. C

61,68 bodov, 92. percentil

Matúš Adamec, 7. C

58,68 bodov, 88. percentil

Erika Poliaková, 7. A

58,01 bodov, 87. percentil

Peter Paľuš, 6. B

58,00 bodov, 87. percentil

Lukáš Krčmárik, 7. A

56,34 bodov, 85. percentil

Rebeca Jeňová, 7. C

56,02 bodov, 85. percentil

Oliver Végh, 7. B

54,68 bodov, 80. percentil

Gregor Prostinák, 7. A

53,68 bodov, 80. percentil

Roman Šuchma, 7. A

51,02 bodov, 76. percentil

Michal Mistrík, 7. B

50,69 bodov, 76. percentil

Dominika Drugdová, 6. A

50,34 bodov, 73. percentil

V kategórii Kadet (ôsmaci a deviataci) sa na našej škole zúčastnilo 14 žiakov. Úspešní riešitelia sú štyria:

Meno, priezvisko a trieda

Dosiahnutý výsledok

Michal Gondáš, 8. A

64,34 bodov, 91. percentil

Samuel Sabo, 9. C

62,68 bodov, 89. percentil

Alexandra Vranová 8.A

53,01 bodov, 71. percentil

Patrik Hrtánek, 8. B

51,02 bodov, 68. percentil

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželám a všetkým ďakujem za účasť a snahu.

Andrea Poliaková


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS