K R O N I K ABeseda o bezpečnosti na ceste a na železnici


Najcennejšie pre každého z nás je zdravie. Aby sme mohli šantiť a užívať si život musíme si dávať pozor na nebezpečenstvá, ktoré na nás číhajú v doprave. Preto sme si pozvali na preventívno- bezpečnostnú besedu členov Krajského úradu policajného zboru v Banskej Bystrici- kpt. Mgr. Janu Vrbickú, kpt. Mgr. Andreu Petrovičovú a kap. Mgr. Andrea Kováčika.

Milí hostia poučili prvákov o bezpečnosti na ceste a na železnici. Smutná rozprávka nás prinútila zamyslieť sa nad nepremysleným správaním detí, ktoré sa hrali v blízkosti vlakov.

Prváci dostali pochvalu za pozornosť, správne odpovede a aktivitu. Pevne dúfame, že si pravidlá nielen osvojili, ale že ich budú aj dodržiavať.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS