K R O N I K AUčiteľom dôchodcom


Ani tento rok sme pri príležitosti Dňa učiteľov nezabudli na našich bývalých. Tretiaci a štvrtáci pod hlavným vedením pani učiteliek Vojtekovej a Peťkovej sa postarali o naozaj milý program: ľudové piesne a tance, recitácia, cvičenie podľa básničky, či tanec Šípkovej Ruženky. Hostia sa pobavili aj pri dramatizácii rozprávky Kocúr v čižmách. No a záver patril piesňam – odznela pieseň od Kristíny Na bieleho koňa a finále – ako inak – patrilo piesni Keď raz budem učiteľkou... Potom už našich milých hostí čakali malé darčeky a drobné pohostenie. Dovidenia o rok!

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS