K R O N I K AVítanie jari v Očovej


V nedeľu 25.marca sa v Očovej vítala jar. Deti zo 4.B spolu so svojimi rodičmi, súrodencami a starými rodičmi videli krásny kultúrny program plný piesní a tancov od najmenších detí až po dospelých spojený s vynášaním Moreny. Vyskúšali si prácu s hlinou, ozdobovali vajíčka, pozorovali tety pri vyšívaní či tkaní, vyrobili si šibák či mini Morenu aaaaa....pomaškrtili si na tradičných dobrotách – guľáši, haruli či chlebe s masťou a cibuľou.

IL


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS

Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS