K R O N I K APráca a kompetencie Mestskej polície


Mužov zákona v modrých uniformách pozná každý. Starajú sa o dodržiavanie poriadku v uliciach každého mesta v SR.
O ich práci, skúsenostiach z praxe s mladistvými, o potrebe dodržiavať zákony i sankciách pri ich porušovaní, o dôležitých telefónnych číslach prišiel žiakom 5.A triedy porozprávať inšp. J. Michalík z MsP vo Zvolene. Beseda sa uskutočnila v rámci školskej prevencie.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS