K R O N I K ATeta Aďka číta a tvorí


Marcovú ponuku čítať deťom v 4.B využila teta Aďa dokonca dvakrát, ktorá si naviac k tomu pripravila a s deťmi vyrobila milé veľkonočné kuriatka. Ďakujeme!

IL


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS