K R O N I K APrávna zodpovednosť a právne vedomie - beseda 8ABC


Zaujímavú prednášku a besedu mali žiaci 8ABC tried s príslušníkom MsP vo Zvolene, inšp. J. Michalíkom na tému “Právna zodpovednosť a právne vedomie.“ Pán inšpektor im vysvetlil akú majú mladiství páchatelia pred zákonmi SR v prípade páchanie priestupkov, či trestných činov zodpovednosť za svoje činy, zodpovedal zvedavé otázky. Beseda sa uskutočnila v rámci školskej prevencie. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.


Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS     Highslide JS